Vzdělávací aktivity pro profesní rozvoj zaměstnanců společnosti EKOFILTR spol. s r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

CÍL PROJEKTU:

Projekt si klade za cíl zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců, které povedou k souladu jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Projekt je financován za finanční podpory Evropské unie.

POPIS PROJEKTU

Školení je zaměřeno zejména na tyto oblasti: obecné IT, měkké a manažerské dovednosti, technické a jiné odborné vzdělávání a školení interním lektorem. Mezi další cíle projektu patří zvýšení kvality výroby a zefektivnění výrobních postupů.

VÝSLEDEK PROJEKTU

Výsledkem projektu je zásadní prohloubení obecných a specifických znalostí pracovníků společnosti.

Účastí našich zaměstnanců na vzdělávacích aktivitách očekáváme snížení zmetkovitost a zvýšení kvality naší produkce.

Máte zájem? Vytvořit poptávku Pera | EKOFILTR, spol. s r.o.
Máte dotaz? Kontaktujte nás Mobil | EKOFILTR, spol. s r.o.