Zkušebna HEPA filtrů (multi-scan-test)

Pro stanovení těsnosti, odlučivosti a tlakové ztráty jsou všechny vysoce účinné filtrační vložky ULPA podrobeny SCAN-testu podle ČSN EN 1822. Při této zkoušce je pro každé místo filtru zjišťována lokální odlučivost za podmínek minima odlučivosti filtračního media (MPPS) a srovnávána s minimálními lokálními hodnotami odlučivosti dle ČSN EN 1822.

Místa s nižší odlučivostí jsou považována za netěsnosti. Po přetěsnění proběhne nový scantest. Z integrovaných lokálních hodnot obdržíme celkovou odlučivost filtrační vložky.

Doklad o těsnosti, tlakové ztrátě a odlučivosti filtrační vložky, která má vlastní pořadové číslo, je uveden na štítku a v protokolu o měření. Filtrační vložky zvláštních provedení a rozměrů, které nelze scanovat, jsou kontrolovány pouze na těsnost olejovou mlhou dle DIN 24184.

Foto HEPA filter

Máte zájem? Vytvořit poptávku Pera | EKOFILTR, spol. s r.o.
Máte dotaz? Kontaktujte nás Mobil | EKOFILTR, spol. s r.o.