Historie

Historie výroby vzduchových filtrů ve Slavičíně se datuje od 70 let minulého století, kdy s výrobou filtračních vložek do klimatizace začalo jako s přidruženou výrobou JZD Vlára. Až do sametové revoluce pak bylo jedním z největších výrobců tohoto druhu zboží v tehdejší Československé republice. Po revoluci došlo k rozpadu JZD Vlára, z přidružené výroby byla propuštěna velká část zaměstnanců, došlo ke ztrátě zákazníků a hrozilo zastavení výroby filtračních vložek. Za této situace byla v dubnu roku 1992 tato přidružená výroba zprivatizována a vznikla soukromá společnost EKOFILTR spol.s.r.o.

Na začátku podnikání měla firma 13 zaměstnanců a roční obrat 6 mil. Kč. Už od začátku se začaly využívat dlouholeté zkušenosti z výroby filtračních vložek a firma postupně získávala zpět své bývalé zákazníky. Velkou výhodou bylo, že firma EKOFILTR sama vyráběla, a dosud vyrábí, kompletní sortiment vzduchových filtrů ve všech filtračních třídách. Postupně se podařilo získat ve spolupráci s renomovanými tuzemskými i zahraničními výrobci filtračních materiálů velmi kvalitní a účinné filtrační materiály ve všech třídách filtrace, čímž se zvýšila kvalita a konkurenceschopnost vyráběných produktů.

V roce 1995 firmu kontaktovala německá společnost BBK Filtermedien a jejím prostřednictvím jsme mohli ověřit kvalitu našich výrobků na náročném německém trhu. Výrobky firmy obstály i v konkurenci se zahraničními výrobci filtračních vložek a firma získala několik zákazníků, s nimiž spolupracuje dodnes a export výrobků na německý trh se rok od roku zvyšuje.

Dalším důležitým krokem ve zvýšení vývozu filtrů bylo založení dceřiné společnosti na Slovensku. Díky tomuto kroku se podařilo znovu získat pozice na slovenském trhu ztracené po rozdělení Česko-slovenské republiky.

Dnes má firma EKOFILTR spol. s.r.o. přibližně 120 zaměstnanců, zůstala firmou s ryze českým kapitálem a 65 % produkce vyváží do zahraničí.

Máte zájem? Vytvořit poptávku Pera | EKOFILTR, spol. s r.o.
Máte dotaz? Kontaktujte nás Mobil | EKOFILTR, spol. s r.o.