Naše filozofie

Naši zákazníci stojí ve středu našeho zájmu.

Nepřetržitě zlepšujeme výrobní procesy i naše výrobky.

Neustále rozšiřujeme technické zázemí firmy novými stroji.

Dlouhodobě usilujeme o lepší kvalitu, než mají naši konkurenti.

Vadám předcházíme, případné nedostatky bezodkladně odstraníme.

Usilujeme o partnerské vztahy s našimi interními a externími dodavateli.

Zasazujeme se o šetření s energií i surovinami.

Snižujeme zatížení životního prostředí používáním spolehlivých výrobních procesů.

Věnujeme nejvyšší pozornost bezpečnosti našich spolupracovníků a našich výrobků.

Neustále zlepšujeme pracovní podmínky zaměstnanců.

Máte zájem? Vytvořit poptávku Pera | EKOFILTR, spol. s r.o.
Máte dotaz? Kontaktujte nás Mobil | EKOFILTR, spol. s r.o.