Naše filozofie

Naši zákazníci stojí ve středu našeho zájmu.

Vadám chceme předcházet, vzniklé vady bezprostředně odstraníme.

Chceme neustále zlepšovat výrobní proces a naše výrobky.

Snažíme se o lepší kvalitu, než mají naši konkurenti.

Usilujeme o neustálé zvyšování svojí úrovně a výsledků naší práce.

Usilujeme o partnerské vztahy s našimi interními a externími dodavateli.

Zasazujeme se o šetření s energií a surovinami.

Snižujeme zatížení životního prostředí používáním spolehlivých výrobních procesů.

Věnujeme nejvyšší pozornost bezpečnosti našich spolupracovníků a našich výrobků.

Máte zájem? Vytvořit poptávku Pera | EKOFILTR, spol. s r.o.
Máte dotaz? Kontaktujte nás Mobil | EKOFILTR, spol. s r.o.