Výroba roušek pro ohrožené skupiny obyvatel regionu

Společnost Ekofiltr se v období března a dubna připojila k pomoci ohroženým skupinám obyvatel v regionu formou bezplatného dodání základních ochranných prostředků, roušek. Přestože je nosnou činností společnosti prakticky výhradně výroba průmyslových filtrů rozhodlo vedení společnosti o zpracování vhodných skladových materiálů na roušky a tyto následně distribuovalo nejen vlastním zaměstnancům, ale především ohroženým skupinám obyvatel v okolí.

„Začali jsme vyrábět nejdříve pro zaměstnance, také pro Domov důchodců v Loučce, Charitu Slavičín, Městský úřad Slavičín a další větší či menší organizace v regionu, ale i jedince v okolí,“ upřesnil jednatel Ekofiltru Jaromír Münster s tím, že by rád poděkoval zaměstnancům za zvýšené pracovní úsilí. „Jmenovitě pak děkuji Evě Machů za pomoc ze Středního odborného učiliště z Valašských Klobouk, Blance Zichové z Nevšové a dalším externím spolupracovníkům.“

Máte zájem? Vytvořit poptávku Pera | EKOFILTR, spol. s r.o.
Máte dotaz? Kontaktujte nás Mobil | EKOFILTR, spol. s r.o.