Úspory energie společnosti EKOFILTR, spol. s.r.o.

 

Projekt, realizovaný ve společnosti EKOFILTR spol. s r.o. je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rekonstrukce výrobní, skladové a správní budovy. Úkolem je zlepšit tepelně technické vlastnosti těchto budov a snížit firemní náklady za energie.

Projekt je financován za finanční podpory Evropské unie.

Hlavními aktivitami v projektu je zateplení, výměna oken a vrat, modernizace a rekonstrukce rozvodů např. elektřina, plyn, teplo, osvětlení a instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu.

Máte zájem? Vytvořit poptávku Pera | EKOFILTR, spol. s r.o.
Máte dotaz? Kontaktujte nás Mobil | EKOFILTR, spol. s r.o.