Instalujeme novou skládačku minipleatu

Vzhledem k trvale rostoucí poptávce po filtrech a fakticky naplněné výrobní kapacitě jsme přistoupili k nákupu nové skladačky minipleatu. Stroj je v současnosti instalován výrobcem a po proškolení našich zaměstnanců výrazně navýší naše výrobní kapacity.

 

                                 

Máte zájem? Vytvořit poptávku Pera | EKOFILTR, spol. s r.o.
Máte dotaz? Kontaktujte nás Mobil | EKOFILTR, spol. s r.o.