Energické úspory opláštěním budov

V loňském roce byl dokončen projekt energetických úspor společnosti opláštěním budov. S finační podporou fondů Evropské unie bylo provedeno zateplení budov, výměna oken a vrat a rovněž modernizaci rozvodů elektrické energie, plynu, rozvodů vytápění a výměně veškerých osvětlovacích prvků za úsporné.

         

          

Máte zájem? Vytvořit poptávku Pera | EKOFILTR, spol. s r.o.
Máte dotaz? Kontaktujte nás Mobil | EKOFILTR, spol. s r.o.