Bylo dokončeno snímkování technologických postupů při výrobě kapsových a HEPA filtrů

Ve spolupráci s firmou Ce-pa bylo dokončeno snímkování technologických postupů při výrobě kapsových a HEPA filtrů, tvorba kalkulačních programů a cenotvorby, vyhodnocení procesů výroby a layout technologií.

Máte zájem? Vytvořit poptávku Pera | EKOFILTR, spol. s r.o.
Máte dotaz? Kontaktujte nás Mobil | EKOFILTR, spol. s r.o.