Z-LINE

ISO 16890
(dříve EN 779:2012)
Rámy: Papír, plast, kov
Provozní teplota: do 80 - 100°C
Konečná tlaková ztráta: 300 Pa

Popis

Papírové:

Do rámu z tvrzeného papíru se vsadí složenec filtračního média ze syntetického materiálu požadované třídy filtrace. Složenec se utěsní tavným lepidlem. Na vstupu i výstupu je papírová mřížka. Směr proudění vzdušiny je znázorněn šipkou na rámu. Hloubka filtru 48,96mm. Šířka a výška rámu je volitelná.

Po zanesení filtrů se provádí jejich kompletní výměna za filtry nové. Použité filtry jsou likvidní ve spalovnách nebo na řízených skládkách odpadů.

Plast + kov:

Do plastových nebo kovových rámu se na zvlněnou podpůrnou mříž umístěnou na výstupu vzdušiny vloží filtrační médium požadované třídy filtrace. Směr proudění vzdušiny je znázorněn šipkou na rámu.

Pro obnovení funkce filtru stačí vyjmout zanesené filtrační médium a nahradit jej novým. Rámy se otřou od prach a znova použijí ve filtrační soustavě. Při deformaci rámů se filtry vyměňují celé.

Použité filtry jsou likvidní ve spalovnách nebo na řízených skládkách odpadů.

Použití

Papírové se využívají jako předfiltry nebo hlavní filtry ve třídách G3, G4, M5 a F7.

Plastové a kovové jsou využívány jako předfiltry nebo hlavní filtry ve třídách filtrace G2, G3, G4, M5, F7, F8.

Třídy filtrace

  • G2 (plast a kov)
  • G3 (papír, plast, kov)
  • G4 (papír, plast, kov)
  • M5 (papír, plast, kov)
  • F7 (papír, plast, kov)
  • F8 (plast, kov)
Máte zájem? Vytvořit poptávku Pera | EKOFILTR, spol. s r.o.
Máte dotaz? Kontaktujte nás Mobil | EKOFILTR, spol. s r.o.