Z-LINE

EN ISO 16890
(dříve EN 779:2012)
Rámy: Papír, plast, kov
Provozní teplota: do 80°C, 100°C
Konečná tlaková ztráta: 250 Pa

Popis

Papírový a plastový rám:

Do rámu z tvrzeného papíru nebo plastu je vsazen složenec filtračního média ze syntetického materiálu požadované třídy filtrace. Složenec je následně utěsněn tavným lepidlem. Vstup a výstup filtru je opatřen papírovou mřížkou. Směr proudění vzdušiny je znázorněn šipkou na rámu filtru. Filtry v papírových a plastových rámech jsou vyráběny v hloubkách 20, 25, 48 a 96mm. Šířka a výška rámu je volitelná.

Po zanesení filtrů se provádí jejich kompletní výměna za filtry nové. Použité filtry jsou likvidní ve spalovnách nebo na řízených skládkách odpadů.

Plastový a kovový rám:

V případě filtrů osazených v plastových nebo kovových rámech je filtrační médium požadované třídy filtrace ukládáno na zvlněnou podpůrnou mříž. Směr proudění vzdušiny je znázorněn šipkou na rámu. V případě kovových rámů je možné hloubku filtru dohodnout individuálně. Pro obnovení funkce filtru je třeba po vyjmutí zaneseného filtračního média otřít rám a vložit nové filtrační médium. Při deformaci rámů se filtry vyměňují celé.

Použité filtry se likvidují ve spalovnách nebo je lze skladovat na řízených skládkách.

Použití

Filtry v papírových rámech jsou využívány            zejména jako předfiltry nebo hlavní filtry ve        třídách G4, M5, F7.

Filtry v plastových a kovových rámech jsou využívány jako předfiltry nebo hlavní filtry ve třídách filtrace G3, G4, M5, F7, F8.

Třídy filtrace

  • G3 (papír, plast, kov)
  • G4 (papír, plast, kov)
  • M5 (papír, plast, kov)
  • F7 (papír, plast, kov)
  • F8 (papír, plast, kov)

Parametry vybraných filtrů

Označení dle EN 779 EN ISO 16890 Provedení Hloubka (mm) Poč. tlak. ztráta (Pa) Doporučená konc. tlaková ztráta (Pa) 

G3

Coarse 50%

papír, plast, kov

20, 25, 48, 96

50

200

G4

Coarse 60%

papír, plast, kov

20, 25, 48, 96

60

200

M5

ePM10 60%

papír, plast, kov

20, 25, 48, 96

70

200

F7

ePM10 80%

papír, plast, kov

20, 25, 48, 96

80

250

F8

ePM2,5​ 80%

papír, plast, kov

20, 25, 48, 96

90

250

Máte zájem? Vytvořit poptávku Pera | EKOFILTR, spol. s r.o.
Máte dotaz? Kontaktujte nás Mobil | EKOFILTR, spol. s r.o.